Talajvédelem : REKULTIVÁCIÓ

Amennyiben talajvédelmi terv készítésére van szüksége, vagy csak egyszerűen a talajvédelemmel kapcsolatos kérdése van, bízunk benne, hogy oldalunk böngészése során megtalálja a keresett információt, segítségére lehetünk a szükséges dokumentumok elkészítésében.

Rólam

Okos Szilveszter talajvédelmi szakértő vagyok, Miskolcon élek.

 • 2019-ben Ingatlanközvetítő képesítést (OKJ 5234102) szereztem.
 • 2016-tól NÉBIH által regisztrált talajvédelmi szakértői vagyok. Nyilvántartási számom: 006/2016
 • 2016-tól Nemzeti Agrárkamarai Szaktanácsadó vagyok (NAK-3193)
 • 2016-ban növényvédelmi szakmérnöki diplomát szereztem a Debreceni Egyetemen.
 • 2009-ben talajtani szakmérnöki diplomát szereztem Gödöllőn, a Szent István Egyetemen.
 • 2004-ben Gödöllőn, a Szent István Egyetemen okleveles agrármérnöki diplomát szereztem.

2016-ban szaktanácsadóként bekapcsolódtam az Agrárkörnyezet-gazdálkodási Programba, melynek keretében talajvédelmi szakirányítói tevékenységet, valamint mintavételt, tápanyag- gazdálkodási tervek készítését vállalom. Fő működési területem elsősorban Észak-Magyarország, de az ország bármely részén vállalok szakértői tevékenységet. A gyors és pontos munkavégzést a magas szintű technikai és térinformatikai háttér biztosítja.

Szolgáltatások

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által akkreditálva

 • talajvédelmi terv készítése a humuszos termőréteg mentéséhez,
 • talajvédelmi terv készítése mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő rekultivációhoz, újrahasznosításhoz
 • talajvédelmi terv készítése ültetvények telepítéséhez
 • talajvédelmi terv készítése öntözéshez
 • talajvédelmi terv készítése hígtrágya termőföldön történő felhasználásához
 • talajvédelmi terv készítése szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági felhasználásához

A humuszos talajréteg mentésére irányuló talajvédelmi terv:

– a termőföld végleges más célú hasznosításának külön jogszabály szerinti engedélyezési eljárása során a talajvédelmi követelmények meghatározása,
– a 400 m 2 -nél nagyobb területigényű beruházás külön jogszabály szerinti engedélyezése céljából készített – a humuszos termőréteg letermelésével, megmentésével, hasznosításával, továbbá a terület helyreállításával kapcsolatos munkálatokat tartalmazó – tervrész (humuszgazdálkodási tervrész) megalapozása,
– a beruházásnak nem minősülő, de a talajfelszín – külön jogszabály szerinti engedélyhez nem kötött – megbontásával járó, 1000 m 2 -nél nagyobb terület igénybevételével járó tevékenység folytatásához a letermelésre kerülő humuszos talaj mennyiségének és felhasználási módjának meghatározása.

Talajvédelemi terv rekultivációhoz:

Rekultivációt megalapozó talajvédelmi tervet kell készíteni azokra a beavatkozások által érintett, összesen 400 m2-nél nagyobb területekre, illetve a talajfelszín megbontásával járó, 500 métert meghaladó vonalas létesítmények – így különösen a víz-, szennyvíz-, gáz-, elektromos- és telefonvezetékek – fektetési munkái esetében, amelyek a mezőgazdasági használattól eltérő beavatkozások miatt károsodtak és a rekultivációs műveleteket követően újra mezőgazdasági célú hasznosításra kerülnek.

Ültetvénytelepítést megalapozó talajvédelmi terv

A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet alapján, ha jogszabály másként nem rendelkezik, 1500 m 2 -nél nagyobb szőlő- és gyümölcs, valamint 500 m 2 -nél nagyobb bogyós gyümölcsű ültetvény telepítése esetén talajvédelmi terv készítése szükséges. 1500 m 2 -nél kisebb területű szőlőtelepítés esetén, ha a telepítés engedélyezéshez kötött egyszerűsített talajvédelmi tervet kell készíteni.

Talajvédelmi terv készítése öntözéshez

Öntözési talajvédelmi terv készítése indokolt a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet szerinti házi vízigényt meghaladó vízhasználat esetén.

1, Egyszerűsített talajvédelmi terv egynyári öntözéshez

Az egynyári öntözés során egy öntözési idényben, közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes szivattyúállással, maximum 120 mm/ha (1200 m 3 /ha) öntözővíz kijuttatása lehetséges, legfeljebb 100 ha nagyságú területre. Az egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet 1. § (3) bekezdés c) pontja alapján az öntözővíz minőségét megállapító egyszerűsített talajvédelmi tervet kell készíteni.

2. Öntözési talajvédelmi terv

A vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárásokhoz. Az eljárás megalapozásához a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 50. §. (2) bekezdésének e) pontja, valamint a 90/2008. FVM rendelet 2. számú mellékletének 2.6. pontja alapján 5 évnél nem régebbi öntözési talajvédelmi terv készítése szükséges.

3. Öntözött területek ellenőrző vizsgálata

Öntözés esetében legalább 5 évente, a tevékenység ugyanazon területen történő további, határozott idejű engedélyezéséhez az öntözött terület ellenőrző vizsgálatát tartalmazó talajvédelmi tervet kell készíteni a 90/2008. FVM rendelet 5. számú mellékletének 5.1 és 5.2.6. pontja alapján.

Hígtrágya mezőgazdasági területen történő felhasználását megalapozó talajvédelmi terv

Hígtrágya az almozás nélküli állattartás folyékony halmazállapotú mellékterméke, amely állati bélsárból, vizeletből, elcsurgó ivóvízből és technológiai vízből áll és kizárólag hidraulikusan szállítható. Termőföldön történő felhasználás szempontjából a hígtrágyával azonos elbírálás alá esik az almozásos állattartásnál keletkező, az állati bélsárnak és vizeletnek, valamint a csurgalék és technológiai víznek az alomanyagok által fel nem vett folyékony halmazállapotú része, a trágyalé is.

Szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználását megalapozó talajvédelmi terv

A szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági területen történő felhasználásának szakmai követelményeit, a felhasználást kizáró paramétereket a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet határozza meg, melynek valamennyi előírását a talajvédelmi terv készítése során figyelembe kell venni. A szennyvizek, kezelt iszapok, ideértve a szennyvíziszap komposztokat, mezőgazdasági területen való szakszerű felhasználásával elkerülhetővé válnak a talajra, a felszíni és felszín alatti vizekre, valamint az emberek egészségére, a növényekre és az állatokra gyakorolt káros hatások.

Gyakran ismételt kérdések

Jogi szabályozások, GYIK

Kapcsolat

Írjon nekünk!

Cím

3530 Miskolc
Avasalja u. 2.